eConsult

Met de optie e consult kunt u vragen stellen aan de huisarts en praktijkverpleegkundige.

Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via de telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op deze site, bij 'Overzicht vraag en antwoord'. Dit overzicht is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord.

Niet alle vragen zijn geschikt voor een eConsult:
Voor spoedgevallen belt u met de spoedlijn: 010-2460833. Bij klachten waarbij u twijfelt over de spoedeisendheid dient u ook met de praktijk te bellen.

Kies de arts of verpleegkundige aan wie u de vraag richt.

Geschikte onderwerpen voor e-consult kunnen zijn:

•leefstijladviezen en -vragen;

•vragen over medicijnen;

•vragen over (uitslagen van) onderzoek;

•vragen over een eerder consult;

•controle en follow-up bij chronische aandoeningen.

Indien de vraag zich niet leent voor een e consult zal de huisarts u vragen een afspraak te maken.