Afwezigheid van uw huisarts

Tijdens afwezigheid van uw huisarts in verband met vakantie, nascholing, ziekte e.d. wordt voor dringende zaken waargenomen door één van de andere huisartsen. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen waarvoor u langs wilt komen en u hierop attent maken. Uw herhaalrecepten kunt u 's morgens aanvragen bij de assistente of via de webstite. Ook voor vragen kunt u  's morgens terecht bij de assistente. Het telefonisch spreekuur is  bedoeld voor spoedeisende vragen aan de huisarts, herhaalrecepten graag 's morgens via de assistente of via de receptenlijn of website.